SİVAS
Giriş Tarihi : 26-08-2021 15:22   Güncelleme : 26-08-2021 16:15

İnce: "Sivas ne yazık ki her alanda sahipsizdir"

Deva Partisi Sivas İl Başkanı Serdar İnce “Adalet ve Hukuk Kim İçin Var!” diyerek basın açıklaması yaptı.

İnce:

İnce açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Kanunlar ve hükümler, vatandaşları bağladığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarını da bağlamaktadır. Herkes kanun önünde eşittir.

Kamu Kurumları da öz kaynaklarını halkın menfaatleri doğrultusunda kullanmakla mükelleftir.

Sivas ne yazık ki son yıllarda her alanda sahipsizliğini yaşadığı gibi bugün de sahipsizdir. Başta ülke genelinde olmak üzere, şehrimizde baş gösteren hukuksuz ve adaletten uzak kararlar kamu vicdanını her geçen gün yaralamaktadır.

Tescilli Numune Hastanesinin kimin iradesi ve yönlendirmesi ile hukuka rağmen yıkıldığı, dün gibi bugün de şehirde yaşayan bizlerin hafızasındadır. Lamı cimi yok yıkılacak denilen hastane, konuya duyarlı kurumların konuyu mahkemeye taşımasına rağmen alelacele yıkılmıştır.

Yıkım için mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını hiçe sayanlar, bugün Sivaslıların gönül zindanlarında mahkum olmuşlardır. Israrcı yanlışların karar vericileri, gönül rahatlığı ile aramızda dolaşırken, bunun bedelini Sivaslılar ödemiştir.

Dün Numune Hastanesinde yanlış karar alanlar, bugün Kılavuz mahallesinde bulunan Eski Tapu Müdürlüğünün yanındaki yaklaşık 32 dönüm(32000 m2) İl Özel İdaresine ait arsa içinde yanlış kararlar almaktadır.

Sivas İdare Mahkemesinin 2020/924 sayılı yürütme kararı bulunan kamu arazisi imara açılarak satılmak istenmektedir. Bu alan 31.08.2021 tarihinde ihaleye çıkarılmıştır.

Şimdi Deva Partisi Sivas İl Başkanlığı olarak, konunun muhataplarına şu soruları sormak istiyoruz.

1-İmar planında kamu hizmet alanı olarak gözüken bir alan ihale şartnamesinde nasıl oluyor da Ticaret, Turizm ve Konut alanı gösterilmektedir. Resmiyette olmayan bir imar lejantı nasıl resmi ihale evrakına konur ?

2-Alan ile ilgili 13.07.2021 tarihinde 2020/924 sayılı Sivas İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına neden uyulmamaktadır. Mahkeme kararları sadece vatandaşlar için mi geçerlidir. Kamu Kurumunda görevli kişiler, yürütmeyi durdurma kararı olan bir yeri nasıl ihaleye çıkabilir. Kanunların üstünde bir karar alma yetkileri var mıdır?

3-Yaklaşık 80 Milyon Türk Lirası muammen bedel ile çıkılan kanunsuz ihalede, bu bedeli ödeyerek alan kişiler, bu alanın ticaret, turizm ve konut alanı değil kamu hizmet alanı olduğunu öğrendiklerinde bu zararları kimler nasıl izah edecektir.

4-15.06.2021 tarihli bilirkişi raporunda Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı bakımından uygun bulunmadığı belgeli olan bu alandaki bilirkişi raporu neden göz ardı edilmektedir.

5-Eski Numune Hastanesinde olduğu gibi mahkeme kararları neden göz ardı edilmektedir. Yürütmeyi durdurma kararları neden uygulanmamaktadır. Bu alanın imara açılarak satılmasının kamu yararı nelerdir? Sivas halkı olarak bunun izahını duymak en doğal hakkımızdır.

6-Eski Numune Hastanesinde olduğu gibi, mahkeme kararları beklenilmeden alelacele satışa çıkarıldığında, buranın alımı için özkaynak yaratarak para harcayan özel müteşebbislerin zararını kimler karşılayacaktır?

7-Bu ihaleye altlık olmak üzere, bu alan için geriye dönük imar planları hazırlanıp askıya çıkarılacak mıdır?

8-Sivas Belediyesi Meclis İmar Komisyonunda bu alan ile ilgili 10.08.2021 tarih 156 sayılı bir karar alındımı? Yakın zaman da bu alan ilgili mahkeme kararını hükümsüz kılmak amacı ile yeniden aynı şekli ile askıya çıkılacak mıdır?

9-Tapu binası yer yokluğundan şehir merkezinin en yoğun bölgesine taşınmıştır.

10-Eskiden Defterdarlık binası olarak hizmet veren bina, çürük olduğu için boşaltılmış ama ne yazık ki aynı yere Tapu müdürlüğü taşınmıştır.

11-Tarihi Tescilli Numune Hastanesini çürük raporu ile yıkmaya çalışanlar, Taşınan binanın deprem yönetmeliğine göre sağlamlık testleri ve raporlarını yaptırmışlar mıdır?

12-Eski Defterdarlık binası yapıldığı yılda, projesinden farklı olarak son katı fazladan ilave yapılmıştır. Bunun sağlamlık raporları ve statik hesapları var mıdır?

13-Yangın yönetmeliğine göre yangın merdiveni olmayan Tapu Binasında bir yangın çıktığında oluşabilecek mal ve can kayıplarının sorumluluğunu kimler üstlenecektir. Bina arka cephesinde göstermelik yapılan döner yangın merdiveninin kabulü yapılmış mıdır? Yetkililer tarafından mevzuata uygundur raporu var mıdır?

14-Bir taraftan güvenli olmayan binalarda kamu faaliyeti sürdürürken, diğer taraftan kamu arazilerini satmak ne derece doğrudur. Satılması düşünülen 32 dönümlük alan, mevcut kamu hizmet alanı olarak Sivas halkının hizmetinde kullanılması daha doğru olmaz mı? Yeni Tapu binası şehir trafiğini kilitlemekte, olmayan otoparkı ile vatandaşları ve orda hizmet veren personeli zor durumda bırakmaktadır. Deprem noktasında çürük olduğu bilinen bu binada hizmet vermek yerine satılması düşünülen 32 dönümlük alanda otopark ve sosyal donatılarıile beraber bir tapu binası yapılamaz mı?

15-Bu ay içinde sel felaketinin bize gösterdiği temel unsur, fen ve ilme aykırı yapılan her yapı ve imar değişikliği, bir afet anında mal ve can kayıplarına sebep olmaktadır.Yaşanılan her felakette dersler çıkarılmayıp aynı mantık ta işler yapılmaya devam etmektedir.

Deva Partisi Sivas İl Başkanlığı olarak adaletin ve hukukun herkes için eşit olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz. Kamu ya ait malların ve öz kaynakların doğru biçimde kullanılmasının takipçisi olacağımız bilinmelidir.

Tüm hukuki ve anayasal haklarımız saklı kalmak üzere, 31.08.2021 Tarihinde yasal dayanağı olmayan ihalenin ivedilikle iptal edilmesini talep ediyoruz.

Tüm Sivas Halkını saygı ve hürmetle selamlıyoruz.”