GÜNCEL
Giriş Tarihi : 09-11-2022 21:27

CHP'nin 'Öğretmenlik sınavına iptal' istemine AYM'den karar

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin CHP'nin açtığı davayı esastan görüşecek. Anayasa Mahkemesi, Bakanlık ve en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın sözlü olarak dinlenmesine karar verdi.

CHP'nin 'Öğretmenlik sınavına iptal' istemine AYM'den karar

Yüksek Mahkeme, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle CHP'nin başvurusunu, Genel Kurul gündemine aldı.

Kanuna ilişkin iptal istemini ele alan Yüksek Mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığı ile en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın açıklamalarını sözlü olarak dinlemeye karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Bakanlığın ve sendikaların açıklamalarını dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.

İptali istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyor.

AdminAdmin