SAĞLIK
Giriş Tarihi : 15-08-2022 18:37

Hastanelerde ameliyatlar yapılamıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye genelindeki hastaneler medikal malzeme sıkıntısı çekiyor. İlgezdi, "Özellikle görüntüleme hizmetleri, beyin ve kalp damar cerrahisi, ortopedi ameliyatları aksıyor ve erteleniyor" ifadelerini kullandı.

Hastanelerde ameliyatlar yapılamıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye genelindeki hastaneler medikal malzeme sıkıntısı çekiyor. İlgezdi, "Özellikle görüntüleme hizmetleri, beyin ve kalp damar cerrahisi, ortopedi ameliyatları aksıyor ve erteleniyor" ifadelerini kullandı.

İlgezdi tarafından yayımlanan “Türkiye’de Sağlık Sistemi Alarm Veriyor” raporunun medikal malzeme sıkıntısını içeren ikinci bölümünde Türkiye genelindeki tüm hastanelerde yaşanan medikal malzeme sıkıntısına değinildi.

CERRAHİ HİZMETLER KRİTİK ÖNEMDE

Cerrahi hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesinin kritik önemde olduğunun altını çizen İlgezdi, “Ancak geldiğimiz aşamada, sağlığın bu çok önemli, hatta stratejik olarak dahi nitelendirilebileceğimiz hizmetleri layıkıyla yerine getirilememektedir” dedi.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın sorunların büyük olduğu yönündeki açıklamasını hatırlatan İlgezdi, “Özellikle görüntüleme hizmetleri (radyolojik tetkikler), beyin cerrahi ameliyatları, kalp damar cerrahisi ameliyatları, ortopedi ameliyatları ciddi derece aksamakta ve belirsiz sürelere ertelenmektedir” diye konuştu.

TEDARİK ZİNCİRİ BOZULDU

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre sağlık sisteminin tedarik zincirinin bozulduğuna dikkat çeken İlgezdi’nin kaleme aldığı raporda şu tespitler yer aldı: "Radyolojide, doğru teşhis ve tedavi için son derece önemli olan; MR, tomografi, ultrason, endoskopi, VHS gibi işlemler için hastalara 3-6 ay arasında gün verilmek suretiyle tetkikler ertelenmektedir. Bu durum hem hastayı stres içerisinde yaşamaya mahkum ederken, hem de muhtemel önlenebilir hastalıkların artmasına ve hastanın tedavi sürecine cevap veremeyecek sonuçlarla karşılaşmasına sebep olmaktadır.

Beyin cerrahide; özellikle kraniotomi cihazı alınamamaktadır ve dolayısıyla çok önemli beyin cerrahi ameliyatları yapılamamaktadır. Çünkü hastanın kafatasını açacak cihaz başta olmak üzere önemli birçok ekipman bulunamamaktadır. Beyin ve kalp pilleri bulunamamaktadır.

Kalp damar cerrahisinde ise göğüs kafesinin açılmasına yönelik cihazlar, kardiyolojik piller temin edilememektedir. Bu son derece önemli olan ameliyat yapılamadığından hastalar ciddi hayati risklerle karşı karşıya kalmış durumdadırlar. Beyin ve kalp pilleri bulunamamaktadır. Ortopedide durum daha da vahimdir. Hastalar ciddi sakatlıklarla karşı karşıyadırlar. Çünkü hiçbir ortopedik implant ameliyatı yapılamamaktadır."

AdminAdmin